Lenovo Thinkpad

 Lenovo Thinkpad T440P (20AWA00KVA - 3Năm)

Lenovo Thinkpad T440P (20AWA00KVA - 3Năm)

26.490.000 VNĐ

 Laptop Thinkpad T440 (20B6002AUS)  Backlit Keyboard

Laptop Thinkpad T440 (20B6002AUS) Backlit Keyboard

26.990.000 VNĐ

 IBM ThinkPad X240 20AMA01NVA

IBM ThinkPad X240 20AMA01NVA

26.800.000 VNĐ

 Laptop Thinkpad T440S (20QA005TUS) Backlit Keyboard

Laptop Thinkpad T440S (20QA005TUS) Backlit Keyboard

30.490.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 - 20B7-S1HL03 (core i5, 4GB, 128SSD, W8)

Lenovo Thinkpad T440 - 20B7-S1HL03 (core i5, 4GB, 128SSD, W8)

19.990.000 VNĐ

 Lenovo Mobile Workstation ThinkPad W540 (20BG-0011US)

Lenovo Mobile Workstation ThinkPad W540 (20BG-0011US)

33.450.000 VNĐ

 Lenovo Mobile Workstation ThinkPad W540 (20BG-0011US - 256GB SSD)

Lenovo Mobile Workstation ThinkPad W540 (20BG-0011US - 256GB SSD)

34.990.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad X1 Carbon ultrabook (20A7-002QUS) 2014

Lenovo ThinkPad X1 Carbon ultrabook (20A7-002QUS) 2014

34.990.000 VNĐ

 Laptop Thinkpad T440P 20B7CTO1WW

Laptop Thinkpad T440P 20B7CTO1WW

21.000.000 VNĐ

 Laptop Thinkpad T440P 20ANS00600

Laptop Thinkpad T440P 20ANS00600

21.000.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad X201 Mới 99%, BH 03 tháng

Lenovo ThinkPad X201 Mới 99%, BH 03 tháng

6.990.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 (20B7-S15P00)  Core I5-4300U 2x1.9GHz

Lenovo Thinkpad T440 (20B7-S15P00) Core I5-4300U 2x1.9GHz

19.490.000 VNĐ
20.000.000 VNĐ  

 Laptop IBM ThinkPad X240 (20AM-S3N603) (Core i5, SSD256)

Laptop IBM ThinkPad X240 (20AM-S3N603) (Core i5, SSD256)

21.990.000 VNĐ

 IBM ThinkPad X240 (20AL-009CUS)

IBM ThinkPad X240 (20AL-009CUS)

35.490.000 VNĐ

 IBM Thinkpad T440S (20AR-S0AR00)

IBM Thinkpad T440S (20AR-S0AR00)

23.490.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad X201 (Core i5-540M 2x2.53GHz, 4GB, 320Gb) Mới 99%, BH 03 tháng

Lenovo ThinkPad X201 (Core i5-540M 2x2.53GHz, 4GB, 320Gb) Mới ...

6.200.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad T440p (20AN-0069US) - Core I5-4200M 2x2.5GHz

Lenovo ThinkPad T440p (20AN-0069US) - Core I5-4200M 2x2.5GHz

18.490.000 VNĐ

 Thinkpad T440 (20B7-S22809)

Thinkpad T440 (20B7-S22809)

22.690.000 VNĐ

 Thinkpad T440 (20B7-S2M70Q) - Màn hình cảm ứng

Thinkpad T440 (20B7-S2M70Q) - Màn hình cảm ứng

23.490.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440P 20AW-CTO1WW - Core I5-4300U 2x2.6GHz

Lenovo Thinkpad T440P 20AW-CTO1WW - Core I5-4300U 2x2.6GHz

21.100.000 VNĐ

 Laptop IBM ThinkPad X240 (20AL-008YUS) (Core i5,4G, 500G, WIN8 PRO )

Laptop IBM ThinkPad X240 (20AL-008YUS) (Core i5,4G, 500G, WIN8...

19.990.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 - 20B7-S08800 - Core I5-4300U 2x1.9GHz

Lenovo Thinkpad T440 - 20B7-S08800 - Core I5-4300U 2x1.9GHz

18.990.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad X240 (20AM-S0KY00) - Core I5-4300U 2x1.9GHz

Lenovo ThinkPad X240 (20AM-S0KY00) - Core I5-4300U 2x1.9GHz

22.490.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad T540p - Core I5-4200M 2x2.5GHz

Lenovo ThinkPad T540p - Core I5-4200M 2x2.5GHz

18.990.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad T540p (20BF-0030US) - Core I5-4300M 2x2.6GHz

Lenovo ThinkPad T540p (20BF-0030US) - Core I5-4300M 2x2.6GHz

24.490.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440S (20AR-A0GYVA) - Core I7-4600U 2x2.1GHz

Lenovo Thinkpad T440S (20AR-A0GYVA) - Core I7-4600U 2x2.1GHz

27.300.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 (20B7-A1CYVA) - Core i7-4600U 2x2.1GHz, Màng hình cảm ứng

Lenovo Thinkpad T440 (20B7-A1CYVA) - Core i7-4600U 2x2.1GHz, M...

28.700.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 (20B7-A1D1VA) - Core I5-4210U 2x1.6GHz

Lenovo Thinkpad T440 (20B7-A1D1VA) - Core I5-4210U 2x1.6GHz

21.200.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440P 20AW-A172VA - Core I5-4210M 2x2.6GHz

Lenovo Thinkpad T440P 20AW-A172VA - Core I5-4210M 2x2.6GHz

21.090.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 (20B7-S22809) - Core I5-4300U 2x1.9GHz

Lenovo Thinkpad T440 (20B7-S22809) - Core I5-4300U 2x1.9GHz

20.990.000 VNĐ

 Lenovo ThinkPad X240 (20AM-S0KY00) - Core I5-4300U 2x1.9GHz, Ram 4GB, 500GB

Lenovo ThinkPad X240 (20AM-S0KY00) - Core I5-4300U 2x1.9GHz, R...

18.990.000 VNĐ

 Lenovo Thinkpad T440 (20B6-005BUS) / Backlit Keyboard

Lenovo Thinkpad T440 (20B6-005BUS) / Backlit Keyboard

19.490.000 VNĐ

Đang tải...